Så lyckas du på arbetsintervjun

18.06.2019

Checklista för intervjun

1. Läs på. Ta hjälp av informationen på arbetsgivarens egen hemsida och av övrig information på webben.

2. Tänk noga igenom varför du har sökt tjänsten. Rekryteraren frågar nästan alltid "Varför vill du jobba just här?".

3. Öva på att presentera dig själv. "Berätta lite om dig själv" är en fråga som ofta ställs för att intervjuaren vill veta hur du är som person, inte bara som yrkesmänniska. Du kan till exempel ta upp var du växte upp, hur länge du har bott på nuvarande ort, vad du gillar att göra på fritiden och hur du kom in på din nuvarande karriär och hur vill utvecklas karriärmässigt.

4. Vet vad du kan tillföra. Vad får arbetsplatsen ut av att ge just dig jobbet?

5. Förbered frågor. Det är viktigt att visa nyfikenhet och intresse för företaget och tjänsten. Fundera igenom vad du verkligen vill veta som inte redan står på hemsidan.

2. Strax före intervjun

1. Planera för att komma i god tid. Kalkylera även med föreningar i trafiken.

2. Fyll på med energi. Sov ordentligt, kom varken hungrig eller mätt och ta gärna en 30 minuters promenad precis innan så att du kan vara alert.

3. Peppa dig själv. Minns tillbaka på tidigare situationer då du har känt dig stark, lugn, självsäker. De behöver inte alls vara relaterade till intervjuer. Det är känslan du vill åt.

4. Klä dig rätt. Din stil och klädsel får gärna spegla företagskulturen.

5. Ta med CV, intyg, betyg och så vidare.

3. Under intervjun

1. Lyssna uppmärksamt. Total närvaro är det som gäller. Om du har mer fokus på att lyssna än på vad du ska säga, så löser sig ofta pratet av sig självt.

2. Tänk på kroppsspråket. Om intervjuaren sitter ledigt med öppet kroppsspråk, då bryts kommunikationen om du sitter med armarna i kors.

3. Anpassa hur du pratar. Försök att anpassa ditt eget taltempo till rekryterarens. Det stärker banden mellan er. Våga också att tänka efter innan du svarar. En tankepaus ses som positivt. Tänk på att inte vara för ingående och utförlig i dina svar.

4. Kom ihåg att ni är jämlika. Lika mycket som arbetsgivaren är ute efter en bra medarbetare, är du själv ute efter en bra arbetsgivare.

5. Förmedla dina starka sidor. Ge exempel på situationer där dina styrkor har varit till nytta för tidigare arbetsgivare och hur de kan ge ett värde framöver. Men våga också ta upp svagheter om du får frågan, eftersom brist på svaga sidor oftast är ett tecken på bristande självinsikt.

6. Ta initiativet på slutet. Avsluta med att tacka så mycket och fråga vad nästa steg är. När kommer de att höra av sig.

4. Efter intervjun

1. Reflektera. Vad gjorde jag bra den här gången? Vad kan jag behöva tänka på till nästa gång? Se "misslyckade" intervjuer som en signal att justera något till nästa gång och "lyckade" intervjuer som ett minne att hämta kraft ur framöver.

2. Följ upp. Skicka gärna ett "tack för intervjun mejl" och erbjud dig att svara på eventuella ytterligare frågor.

3. Om du får ett nej - fråga efter feedback. Passa på att fråga vad du kan tänka på till nästa intervju. Det finns alltid något att lära som ökar dina chanser framöver.