GraduateMe din digitala skola

Vi möjliggör snabba karriärskiften inom vården genom att föra samman de mest ambitiösa deltagarna till de mest eftertraktade vårdgivarna. Efter examen garanterar vi dig dessutom en anställning som konsult.

Intensivutbildning som bedrivs i bootcamp-format under 7 dagar som garanterar en anställning och minst 50.000 kr/mån

GraduateMe intensivutbildning

Intensivutbildningen bedrivs i bootcamp-format under 7 dagar. Utbildningen sker med utgångspunkt i metodiken Accelerated Learning, vilket innebär högt tempo, kortare teoretiska genomgångar. Precis som i arbetslivet kommer du jobba både enskilt och i grupp tillsammans med de andra konsulterna i ett digitalt klassrum. Din utveckling är viktig för oss på ApplyMe Därför kommer du under utbildningen få stöttning från lärare och ha avstämningar med programansvarig på GraduateMe för att se så du hänger med tekniskt samt informativt och de viktigaste av allt att du mår bra. Återkommande kommer du även genomföra quiz-test för att du själv ska hålla koll på din egen utvecklingskurva samt få ett certifierad examen för utbildningen.

För att söka till programmet behöver du vara legitimerad sjuksköterska och ha varit klinisk verksam minst i två år och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Inga andra förkunskaper krävs! ApplyMe AB ansvarar för rekryteringsprocessen som börjar med en enskild intervju för att se om du har vad som krävs för att lära dig rollen som bemannings konsult - antar du utmaningen? Efter examen väntar en tillsvidareanställning via ApplyMe AB med uppdrag via (SLL) eller nätverk av partnerbolag eller slutkunder i Stockholm, Göteborg eller Malmö.


GraduateMe™️ är en digital intensivutbildning och syftar till att förbättra kvalitet och säkerställa rätt kompetens/kunskaper inför vårduppdrag. För att hyras ut som konsult av ApplyMe AB  krävs deltagande vid samtliga utbildningstillfällen samt godkänt resultat på det slutprov som slutligen ger certifikat. Certifikatet ska ses som en kvalitetsstämpel och säkerställer att konsulten har rätt kompetens för uppdraget, fördjupande kunskap om den nya arbetsplatsen med kännedom om dess rutiner, journalsystem, krav och förväntningar.


GraduateMe Snabbaste vägen till en ny karriär inom vården

GraduateMe utbildningsformat är en snabb väg till en ny karriär för de som vill mest. Den fokuserar på praktiskt lärande med högt tempo, ständigt teamarbete och outtröttlig feedbackdialog. Utbildningen utgår hela tiden från konkreta uppgifter som är relevanta för yrkesrollen. Detta gör att lärandeprocessen blir extremt effektiv och vi kan bistå progressiva företag med eftertraktad kompetens snabbt.

GraduateMe programmet vilar på en stadig forskningsgrund och är den utbildningsmetod som ger bäst resultat på kortast tid när man ska lära sig ett nytt yrke.

När vi utvecklat vår variant av GraduateMe använder Accelerate Learning som har dels utgått från den aktuella forskningen och dels de amerikanska pionjärer som var först med att tillämpa metoden i praktiken. Vi har anpassat metoden efter svenska förutsättningar och fortsätter passionerat utvecklingsarbetet varje dag.

Hur fungerar det?

Accelerated learning baseras på aktuell hjärnforskning och innebär praktiskt lärande med högt tempo, samarbeten i team och outtröttlig feedbackdialog. Vår metod tar sin början i en noggrann rekryteringsprocess där vi väljer ut ambitiösa personer med rätt potential för respektive utbildningsinriktning. Utbildningen drivs i så kallat bootcamp-format under 7 dagar.


Täcker behov på rollspecifika kompetenser

GraduateMe är en digital intensivutbildning och syftar till att förbättra kvalitet och säkerställa rätt kompetens/kunskaper inför vårduppdrag. För att hyras ut som konsult av ApplyMe krävs deltagande vid samtliga utbildningstillfällen samt godkänt resultat på det slutprov som slutligen ger certifikat. Certifikatet ska ses som en kvalitetsstämpel och säkerställer att konsulten har rätt kompetens för uppdraget, fördjupande kunskap om den nya arbetsplatsen med kännedom om dess rutiner, journalsystem, krav och förväntningar. 


Omsätter kunskap i praktisk tillämpning
Vi utgår från konkreta uppgifter för det som ska läras. Vi jobbar utifrån perspektivet att lärande gynnas av att arbeta praktiskt. Aktiviteterna och uppdragen ska engagera, motivera och vara utformade med nära koppling till yrkesrollen. Det är tack vare dessa komponenter som vi kan skapa branta utvecklingskurvor för våra deltagare. Samtidigt hjälper vi uppdragsgivaren med att få tillgång till eftertraktad kompetens.